Totalt antall sidevisninger

Reiki III ♥ ♥ ♥


Til helgen venter Reiki III kurs og som vanlig gleder jeg meg til det! ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Reiki er en gammel spirituell healingmetode som ble gjenoppdaget av dr. Usui i Japan på midten av 1800 tallet. Når du får innvielse i Reiki av en tradisjonell Reikimaster, får du gjenåpnet og renset din naturlige healingkanal, og du får igjen tilgang til og kommer i følbar kontakt med den universelle livsenergien som ...du alltid har vært en del av. Når du åpner opp for den universelle livsenergien, vil din utviklingsprosess skyte fart - på alle nivåer, spirituelt, fysisk, mentalt, psykisk og sosialt. Reiki vil hjelpe deg til å finne dine evner og ressurser og vise deg muligheter videre. Kursene foregår hos Tittin og hun formidler tradisjonell Reiki og er en seriøs Reikimaster med lang erfaring og mange fornøyde elever.

Ingen kommentarer: